Khamis, 23 Januari 2014

Pasang Sendiri OpenVPN: Konfigurasi Pelbagai Port pada Satu Server (kemaskini 2014-03-27)

Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pembaca sekalian.

Pos pertama saya pada tahun 2014 walaupun saya menulis sedikit demi sedikit untuk mengemaskini dan membuat pembetulan pada pos saya di blog ini. Kali ini saya akan kongsikan konfigurasi pelbagai port pada satu server OpenVPN.

Anda perlu klon config server anda kepada fail baru. Pastikan fail *.conf diletakkan di dalam folder /etc/openvpn

cd /etc/openvpn

cp server.conf udp1194.conf


Edit fail baru tersebut

nano udp1194.conf


 Bahagian yang anda perlu ubah adalah

# mengikut port yang anda ingin port 1194  
# saya nak gunakan udp  
# jadi koma bertindih (;) pada proto tcp  
# untuk komen  
;proto tcp
proto udp
 
# tukar 10.8.0.0 kepada 10.x.0.0 di mana x ialah 9 hingga 254
 server 10.8.0.0 255.255.255.0 

Simpan konfigurasi tersebut. Ulang proses ini untuk menambah port lain. Pastikan nilai x untuk config server berbeza.

Jangan lupa untuk append iptables untuk port-port tersebut

 sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.x.0.0/24 -o venet0 -j SNAT --to-source 999.888.777.666

gantikan 999.888.777.666 dengan ip luar server anda

Jalankan arahan berikut untuk mendayakan (enable) port baharu

sudo service openvpn restart
Setkan config untuk pelanggan anda dengan menambah/menukar port baharu tersebut.

Tiada ulasan:

carian google